BusinessTech

הדרכה ופיתוח ארגוני

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

תוכן עניינים

הדרכה ופיתוח ארגוני

כל מנכ"ל יודע שחברה מוצלחת מורכבת מהון אנושי איכותי. חברות בהן העובדים חשים בשביעות רצון מצליחות לשגשג הרבה יותר מחברות בהן לא מתקיימת מחויבות לארגון. המטרה אם כן היא להשביח את תהליכי הפיתוח הארגוניים בחברה, יצירת מערכי ניהול יעילים ונכונים ולמידת כלים פרקטיים שיסייעו לעשות זאת. בדיוק לשם כך נוצר תפקידו של מנהל ההדרכה והפיתוח הארגוני. במאמר זה נכיר את מהות התפקיד לעומק ונבין מדוע הוא חיוני כל כך בכל ארגון המבקש להצליח.

מהו תפקידו של מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני

תפקידו של מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני הוא לפתח את העובדים בארגון בצורה כזו שתחזק את הקשר בינם לבין הארגון. ככל שההון האנושי בחברה מפותח יותר, כך הארגון כולו יעבוד בצורה יעילה ומתקדמת יותר. תהליכי פיתוח ארגוני מסייעים לחברה לפתח את ההון האנושי, תוך יצירת מחויבות לארגון שתפקיד את הישארותם בחברה שקידמה את יכולותיהם המקצועיות.

כאשר ישנו פיתוח ארגוני בו העובדים והמנהלים זוכים לשיפור יכולותיהם בתוך החברה, עולה לא פעם החשש שאותם עובדים ומנהלים ישתמשו בכלים החדשים שרכשו לטובת מעבר לתפקיד בארגון אחר. פיתוח ארגוני מוצלח לא רק מקדם את עובדי החברה, אלא גם שומר על שביעות רצונם כדי שההשקעה ביכולותיהם המקצועיות יתרמו לחברה בה הם נמצאים.

אך פיתוח ארגוני לא עוסק בהון אנושי בלבד, אלא גם בקידום תהליכים ארגוניים שמטרתם לקדם את העסק לעבר הצלחה. הדרך בה תהליך זה נעשה היא על ידי הקניית תהליכי עבודה נכונים, ביסוס של תהליכי בקרה, הגדרת סמכויות ואחריות תוך ארגונית ועוד.

סדנאות מנהלים ככלי לפיתוח ארגוני

אחת הדרכים המרכזיות בהן מתקיימת ההדרכה והפיתוח הארגוני הן סדנאות מנהלים המפתחות את ההון האנושי של החברה. סדנאות מנהלים מיועדות למנהלים בארגון בדרגים שונים ומטרתן להקנות ידע מעמיק יותר אודות התפקיד, להעניק כלים ממשיים לפתרון קונפליקטים ויצירת שביעות רצון בקרב עובדים, דרך פיתוח אישי ומקצועי שלהם.

במסגרת סדנאות מנהלים מבוססת לעומק משמעות התפקיד הניהולי, הבנה המעניקה תחושת מטרה חזקה יותר לעובדים. המטרה המשותפת הזו למענה פועלים העובדים מחזקת את הקשר בין העובד לארגון וכך משפרת את יחסי האנוש בו, את התפוקה של העובדים וגם את התקשורת עם לקוחות.

נושא נוסף הנלמד במסגרת סדנאות מנהלים הוא כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים הניהוליים בצורה נכונה. בסדנא לא ניתנות נוסחאות לפתרון בעיות, שכן כל ארגון, כל מנהל וכל עובד הם שונים. במקום, סדנאות מנהלים מלמדות את המשתתפים כיצד להתמודד עם האתגרים בצורה יצירתית, כיצד לתקשר בתוך קונפליקטים בצורה יעילה וכיצד לקבל החלטות המטיבות עם הארגון והעובד גם יחד.

לסיכום, כל ארגון המבקש להתפתח ירוויח משימוש בכלי הדרכה ופיתוח ארגוני. הון אנושי מועשר וחיובי, יסייע לארגון להתפתח בצורה נפלאה.